Memoria aprobada en sesión ordinaria 03 de abril de 2009